Hvad har klimakrisen med ligestilling at gøre? Og hvorfor blande tingene sammen? 


Kvinder er primære omsorgspersoner verden over, hvilket betyder, at de står med hovedansvaret for at hente vand, lave mad samt passe børn og syge. Når klimakrisen raser og forårsager tørker, oversvømmelser eller andre voldsomme vejrfænomener, bliver kvinderne tillagt mere og hårdere arbejde. Kvinder må f.eks. flytte sig længere for at skaffe vand og føde, når der er tørke. Det er desuden oftest mænd, som flygter for at finde sikkerhed og jobs. Derfor er det også oftest kvinder, som står alene tilbage med ansvaret for at drage omsorg og skaffe vand og føde til familien. Dette sætter dem i en mere sårbar situation, hvilket blandt andet. resulterer i en øget udsathed for vold, seksuelle krænkelser og voldtægt hos kvinder. 

Globalt set har kvinder en svagere socioøkonomisk ballast til at komme på benene efter naturkatastrofer. Derfor ender en større andel af kvinder i fattigdom og hjemløshed, hvilket sætter dem i en øget usikker position. Det betyder også, at der er risiko for, at flere piger og kvinder må trækkes ud af skolen. På den måde får de aldrig en uddannelse og ender altså aldrig på arbejdsmarkedet. 

Det er ved at gå op for de fleste af os, at den økonomisk mest velstillede del af verden har det største ansvar for klimakrisen. Mange er også enige om, at følgerne ved klima- og biodiversitetskrisen særligt går ud over dem, som har bidraget mindst til kriserne. 

Hvad der måske står mindre klart er, hvordan vores vækstende, storforbrugende, oliekonsumerende og kødspisende kurs er i gang med at slå den globale ligestillingskamp tilbage. For når klimaindsatsen halter, og vi stadig insisterer på økonomisk vækst, vil det resultere i mere forbrug og dermed  højere CO2-udledninger. Dette vil resultere i flere tørker, flere oversvømmelser, flere skovbrande og generelt mere voldsomt og uforudsigeligt vejr, hvilket går hårdest ud over de primære omsorgsgivere: kvinderne. 

Sådanne ødelæggende begivenheder præger allerede virkeligheden i det globale syd og har allerede sat sine spor på mange liv og kroppe.   

Vi ved, at kriser blotlægger og uddyber alle former for ulighed. Ligestillingskampen er altså endnu en årsag til, at klimaminister Dan Jørgensen og resten af verdens klimaledere bør kridte skoene og sørge for en retfærdig grøn omstilling - nu.


Kilder

Halton, Mary. “Climate change 'impacts women more than men'” BBC News, marts 2018. Link: https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221

Dash, Mamata; Cadena, Lucy. “Climate, Covid and Care: Feminist Journeys”, Oxfam International” Oxfam International, august 2020 

LO rapport om kvinder og omsorgsarbejde

Laura Addati, Umberto Cattaneo, Valeria Esquivel and Isabel Valarino. “CARE WORK AND CARE JOBS FOR THE FUTURE OF DECENT WORK”, International Labor Organization, juni 2018. Link: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm


Indholdet i blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning. Skribenten har ansvar for at fakta-tjekke.