Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren var blandt dem der udkom mandag aften. Ifølge partnerskabets rapport medfører dets forslag en 62 pct. reduktion i fødevare- og landbrugssektoren.

Det er imidlertid langt fra tilfældet ifølge Den Grønne Studenterbevægelse - rapporten kommer ikke med reelle reduktionstiltag der nærmer sig det nødvendige og det har en uredelig omgang med tal.


“Det er beskæmmende at landbruget, som Danmarks mest forurenende sektor, aktivt modarbejder omstillingen. Partnerskabet har leveret greenwashing og talfifleri i stedet for reelle reduktioner. Det har gjort det tydeligt, at hvis landbrugsorganisationerne får lov at sætte rammerne for det mulige, bliver omstillingen umulig.”
- Christian Fromberg


Greenwashing og udebleven omstilling

Oplægget brander dansk landbrugsproduktion som bæredygtig.  At Danmark er et foregangsland er Den Grønne Studenterbevægelse uenig i. 

“Forestillingen om, at den dominerende landbrugspraksis i Danmark leverer teknologi og knowhow, der kan gøre “den afgørende forskel globalt” er vildledende. 

Visionen om, at ville “udvikle og øge den klimaeffektive produktion i Danmark” bygger på antagelser om, at vi bør fortsætte og endda øge den animalske produktion, til trods for afhængigheden af store mængder foderstoffer importeret fra det globale syd og et unødvendigt stort arealforbrug med alle de negative følgevirkninger, dette har i form af klimapåvirkninger og miljømæssige ødelæggelser. 

Der er på ingen måde tale om en landbrugssektor, der kan bryste sig af den “klimaeffektive og grønne førerposition”. - Sarah Hellebek

Manipulerende tal

Den Grønne Studenterbevægelse kritiserer klimapartnerskabets udspil for at bruge manipulerende tal og lave beregninger, der er lodret forkerte. Det gør rapporten ad flere veje: 

  1. Globalt reducerede udledninger tælles med som dansk reducerede: Det er ikke reelle territoriale reduktioner i mange af forslagene, men de regnes alligevel med i landbrugssektorens reduktion. Det gælder f.eks. punkterne erstatning af materialer i byggeri med træ (s. 112),  opdræt af muslinger til muslingemel (s. 47)., kostrådende (s. 117) og madspil (s. 115)
  2. Reduktioner uden for landbrugssektoren medrenges i landbrugssektorens reduktioner: Det gælder bl.a. punktet om kostrådende (s. 117), madspil (s. 115). 
  3. Uigennemsigtige antagelser og beregninger til grund for mange af forslagene der kan virke misvisende og/eller optimistiske. 


“De medregner reduktioner uden for landbrugssektoren som en del af landbrugssektorens reduktioner, og tæller globalt reducerede udledninger med som dansk reducerede. Det giver et helt misvisende billede af landbrugets bidrag. Fødevare- og landbrugssektorens useriøse forslag og omgang med tal udstiller dem som dybt forældet.” - Christian Fromberg


Den Grønne Studenterbevægelses forslag

I 2017 udgjorde udledningerne af CO2-ækv. fra dansk landbrug cirka 29% af de samlede danske udledninger beregnet ud fra fra territorialprincippet. Det største bidrag kommer fra metan fra husdyrproduktion med 37,5 pct. af landbrugets samlede drivhusgasemission. Derfor må en reduktion i drivhusgasudledninger fra dansk landbrug omfatte en reduktion af den animalske produktion. Kilde


“Vi mener at den hellige ko i dansk landbrugspolitik skal slagtes - vi kommer ikke udenom at dansk husdyrproduktion skal reduceres, for at skabe et bæredytigt landbrug. Kvæg- og svineproduktionen skal reduceres markant frem mod 2030 - omtrent en halvering. Landbruget skal også omfattes af en kommende ensartet CO2-afgift, så det ikke kan betale sig for landbruget at forurene.” - Sarah Hellebek


Indholdet i blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning. Skribenten har ansvar for at fakta-tjekke.