Jeg tror, at de fleste af os efterhånden har hørt tale om en CO2-afgift som et værktøj til at imødegå klimaforandringer. Spørgsmålet, jeg på det seneste har stillet mig selv, er, om jeg helt oprigtigt havde forstået, hvad en sådan afgift var for en størrelse. 

For afgiftssatser og tilhørende komplekse regelsæt er udefra set ikke helt så sexede, som man kunne håbe. Gennem research på det store net og lyt til adskillige podcast (eksempelvis Klimabevægelsens serie om CO2-afgifter) har jeg dog indset nødvendigheden af at kaste sig ind i debatten om CO2-afgifter. Og jeg har sat mig for, at få dig med.


Der er nemlig en hel række grunde til, at CO2-afgifter er klimaforkæmperes verdensstjerne. Lad os dykke ned i nogle af de tungtvejende argumenter. Af mange økonomer og andre kloge hoveder anskues en CO2-afgift som én af de mest omkostningseffektive løsninger til at imødegå klimaforandringer ved at reducere udledninger. Sagt på en anden måde er det den billigste og mest effektive måde eksempelvis at nå reduktionsmålet på 70% i Danmark. Der er derfor et godt økonomisk incitament for at komme i gang med at indsætte en universel afgift, der gradvis skal stige i en årrække, indtil vi har nået ambitiøse reduktionsmål verden over. Man skal i 2030 være landet på et absolut minimumsbeløb af 1.500 kr. per ton CO2. Bid mærke i, at de 1.500 kr. er et minimum. Hvis man sætter prisen højere, vil man højst sandsynligt komme i mål hurtigere, og det tror jeg, at de fleste af os, ville synes var ganske fint. Desuden vil man med en afgift endelig få sat en pris på forurening. Det kendte markedssvigt, at der næsten ingen økonomisk sanktioner har været ved at have en CO2-intensiv produktion, ville være fortid. Ved at etablere princippet om at forureneren betaler, ville man sikre et retfærdigt system, hvor dem der belaster klimaet mest, tilsvarende vil betale mest og gode klimabeslutninger fra borgere og virksomheder modsat vil belønnes økonomisk. Helt enkelt vil en afgift altså skabe nemme og billige reduktioner, da det endelig vil betale sig økonomisk at tage det klimarigtige valg og vi vil se udviklingen af mere klimavenlige teknologier og produktions- og forbrugsmønstre accelerere. 


Og fordelene fortsætter

CO2-afgiften har en række yderligere fordele for både virksomheder, stat og borgere. I tabellen nedenfor har jeg forsøgt at samle nogle af dem (Tip: man kan altid printe det ud, og efterlade tabellen på sin klimaskeptiske onkels køleskab)


Hvad med den famøse lækage og det globale billede?

Hver gang vi taler om at sætte en pris på forurening, kommer der altid en ministertype ind i billedet og argumenterer for, at udledningerne med en afgift blot vil flytte til udlandet. Der er dog en fornuftig løsning: Man kan etablere en justering af CO2 ved grænsen til EU (border carbon adjustment system). Kort sagt er dette en prisregulering af CO2-indholdet i varer, når de krydser ind og/eller ud af EU. Dette ville ikke kun forstærke grønne danske virksomheders konkurrencedygtighed, men det forudses også, at dette ville give incitament til andre lande om at indføre CO2-afgifter. En klimatold som denne på europæisk plan er derfor relevant til at imødegå lækage-problematikken. Man kan desuden gøre bindende CO2 reduktioner til en betingelse i EU’s handelsaftaler og dermed påvirke flere lande til at igangsætte nødvendige klimatiltag.


Det endelige mål ville givet være, at man ser en global CO2-afgift, så hele verden kan få glæde af de fordele, denne artikel fremhæver. For at få igangsat presset for en sådan afgift er det vigtigt, at vi i Danmark går i front. For vi har både ressourcerne og et pålideligt bureaukratisk apparat til at gøre netop det. 


Efterårets kamp

Jeg håber, at jeg har overtalt dig om, at afgifter i klimakampen er uundgåelige. Hvis denne artikel har efterladt dig med en fornemmelse af, at argumenterne strækker sig vidt og bredt og fordelene ville kunne mærkes i alle lag af samfundet, så er jeg i hvert fald tilfreds. En grøn skattereform skal forhandles her til efteråret, og et politisk pres fra os i DGSB om nødvendigheden af en CO2-afgift kan blive udslagsgivende. Derfor vil jeg stærkt opfordre til, at du spreder budskabet på alle tænkelige måder. Ræk ud til enkelte politikere og italesæt behovet for afgifter, tag dem i opslag på Twitter eller noget helt tredje, og overtal din omgangskreds til at gøre det samme. Et folkeligt pres er oftest altafgørende, og denne sag er ingen undtagelse.


Videre læsning

Vil man gerne læse videre om CO2-afgiftens sammensætning, implementering og fordele er her en liste over brugbart materiale: 

Klimabevægelsen rapport om CO2-afgifter:

Klimarådet:

Kraka

Rådet for Grøn Omstilling

Concito om justering af CO2 ved grænsen:

Axcelfuture skriver om en europæisk justering af CO2 ved grænsen (selvfølgelig lidt farvet)

Indholdet i blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning. Skribenten har ansvar for at fakta-tjekke.