IPCCs eksperter har gennemgået status på den samlede klimaforskning og igen spået en dyster fremtid med hedebølger, kraftigt nedbør, stigende havniveauer og smeltende indlandsis. Aldrig har det været så tydeligt, at klimaforandringerne er vor tids største menneskeskabte problem. Det nye i rapporten er, at det blive endnu værre og mere dødeligt, end vi troede.

Vores eksplosive forbrug af energi og unødvendige varer har sat gang i klimaændringer, som ikke kan bremses inden for de næste hundrede til måske tusinde år. Selv hvis vi vender udviklingen og opnårdrivhusgasemissioner på netto nul eller under i 2050, som IPCC’s håbefulde scenarier kræver, vil det ikke stoppe afsmeltningen af arktis eller de stigende havniveauer. Disse længerevarende konsekvenser af klimaforandringerne vil fortsætte langt ud over vores levetid, selvom vi handler! Gør vi intet, vil vi hvereneste dag, gå endnu mere katastrofal fremtid i møde.

Så kære aftalepartier af “fremtiden for olie- og gasindvinding i nordsøen”. At vente 29 år på at lukke forde fossile haner, er en hån mod os, som forhåbentligt skal opleve fremtiden.

Vi skal handle nu. Danskerne er nogle af de mest klimabelastende i hele verden, hvis alle skulle leve som os var der behov for 4,2 jordkloder i stedet for de 1,7 som er gennemsnittet! Hvis hele verdensudledningerne skal være netto nul i 2050, må de rige lande gå forrest. Danmark har længe pralet af at være en klimaduks, men det er på tide, at duksen laver lektierne, og dropper de dårlige undskyldninger.

Derfor opfordrer vi politikerne til at tage ansvar for, at Danmark kan være klimaneutrale i 2040. En 70% reduktion i 2030 en brugbar milepæl, men vi er nødt til at fortsætte denne reduktion i et endnu højeretempo efter 2030.

Når vi som samfund investerer, skal vi tænke i sammenhængende løsninger, der bringer os mod klimaneutralitet. Når vi investerer i forskning, skal vi fokusere på de områder, hvor vi kan få en grøn markedsfordel som i P2X, og i de områder hvor klimakrisen kræver smarte løsninger, såsommetanudslippet i landbruget. Når vi skal gøre landbruget bæredygtigt, kan vi ikke udelukkende satse på udvikling af intensiv animalsk produktion, men det er nødvendigt at omstille dele af den animalskeproduktion til plantebaseret produktion. Både for klimaet og naturens skyld.

Danmark skal påtage sig ansvaret for, at vise de andre rige vestlige lande en vej til at nedbringe deres drivhusgasemissioner. Coronakrisen har netop vist, at vi har midlerne, viljen og kræfterne til at rykkebjerge, når det gælder. Nu skal vi bruge de samme virkemidler til at redde fremtiden for ungdommensskyld.

Det er derfor blevet tid til, at Danmark erklærer klimaundtagelsestilstand.

Så kære medlemmer af folketinget. Hver eneste fremtidige ændring af det danske samfund, kræver de størst mulige reduktioner i vores CO2 ækvivalenter. Vi har brug for et paradigmeskifte i forståelsen af et levedygtigt samfund, og status quo er ikke en mulighed. For i fremtiden, skal klimaet være i fokus.

Venlig hilsen

Den Grønne Studenterbevægelse, Ungeklimarådet, Klimabevægelsen i Danmark, Læger For Klimaet, Sustainable Change Makers, Student and Innovation House, Ungdom NOAH, Climate Action, by DTU students, Klimaambassaden & Anders Morgenthaler

Indholdet i blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning. Skribenten har ansvar for at fakta-tjekke.