Kære Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre

I er selverklærede klimapartier. I påstår at I tager ungdommen og klimakrisen alvorligt. At Paris-aftalens 1,5-graders mål er en bunden opgave. Og I har læst de nyeste klimarapporter. I ved godt,at verden er på vej mod en temperaturstigning på op til 3 grader. Og I ved også godt, at Danmarker langt fra at overholde vores CO2-budget fastsat i Parisaftalen.

Som unge er vi vokset op med, at vi skal værne om vores demokratiske institutioner. At det ervigtigt at engagere sig i det danske demokrati. Vi er opdraget med dyder om ret og retfærdighedog gennemsigtighed.

Men klimaløfter og demokratiske idealer klinger hult, når I trumfer Lynetteholmen igennem i stridmed lovgivningen og uden at høre borgerne. Problemer med projektet er der nok af. For at næv-ne nogle få: brud på VVM-lovgivningen (også kendt som salami-metoden), muligt brud på Aar-hus-konventionen gennem afskæring af klageadgang for borgerne, mangel på jord, store hulleri finansieringen af projektet, samt manglende borgerinddragelse og brud på de demokratiske“spilleregler.”

Det er svært at forstå, når man er opdraget med åbenhed, demokrati og grundighed som dy-der. For hvorfor er det, at der ikke kan være ordentlig adgang for borgerne til at påvirke projek-tet? Hvorfor skal det hastes igennem uden at vi kan undersøge klima- og miljøkonsekvenserne tilbunds? Hvorfor skal det trumfes igennem af Folketinget, uden at vi kan have en ordentlig samtaleom, hvordan vi ønsker byudvikling i Storkøbenhavn de næste 50 år?

Oven i alt det kommer klimabelastningen, som der ikke engang er sat tal på. Det alene virkervanvittigt, når vi står midt i en accelererende klimakrise, hvor hvert udledt ton CO2 tæller. Og detved I godt, for I har læst rapporterne. I går selv med i klimamarcherne. Måske uden helt at forstå,at det er jer vi kræver handling af. At det er jer, der har magten til at ændre kursen og sikre, at vioverholder Parisaftalen. Uden at vi egentlig kender tallene, tør vi godt gætte på, at Lynettehol-men modarbejder opfyldelsen af Parisaftalen.

Som ung der skal leve med de langsigtede konsekvenser af de beslutninger, vi tager i dag, er detsmertefuldt at se på, mens vi med åbne øjne fortsætter mod klimakatastrofen uden at ændrekurs. Og de udemokratiske processer og brud på regler og løfter nærer en spirende apati og håb-løshed. Vi unge mister lige så stille troen på demokratiet og fremtiden.

Så kære Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre. I kan stadig nå at reddejeres eftermæle. I kan stadig nå at give ungdommen en tro på, vigtigheden af et velfungerendedemokrati, og at det betaler sig at være engageret. I kan stadig nå at give ungdommen troenpå fremtiden tilbage. På tirsdag d. 30. november har I muligheden for at gøre alt dette, når I skalstemme om at sætte Lynetteholmen på pause. Derfor kommer vi med følgende appel til jer:

Stop Lynetteholmen inden det er for sent.

I det mindste indtil vi kender de fulde konsekvenser afprojektet og har haft mulighed for at diskutere problemer og løsninger ordentlig med hinanden.For som unge borgere står vi lige nu og ser til, mens jorden bliver lagt til en fremtid, som vores ge-neration ikke kan nå at redde. Vis os, at I tager ungdommen og klimakrisen alvorligt. Det er voresfremtid og tillid til demokratiet, der er på spil.

Indholdet i blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning. Skribenten har ansvar for at fakta-tjekke.