“Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Disse stærke og absolut uundværlige linjer finder du i folkeskolelovens §1 stk. 3. Linjerne giver et tydeligt billede af, hvor essentielle vores uddannelsesinstitutioner er i udviklingen af samfundet. Det er i grundskolen, at fremtidens borgere bliver oplyst og alment dannet. 

Imens klimakrisen raser, har den nu snart ét år gamle S-regering et enormt ansvar for at få handlet på det overvældende grønne mandat, vælgerne gav politikerne sidste år. I TeachersForFuture Denmark håber vi, at regeringen vil inddrage grundskolen og læreruddannelsen i den grønne omstilling ved en revidering af strukturerne på uddannelsesinstitutionerne. Fremtidens borgere bliver nemlig nødt til at tænke og forholde sig anderledes til vores klode, og den ændring bør have sine rødder i vores allesammens grundskole. 

I vores politikprogram anno 15. april 2020 har vi lærere og lærerstuderende formuleret følgende seks politiske punkter, som den danske regering skal implementere inden 2025. Dette for netop at sikre, at vores elever er klædt på til en fremtid præget af klima- og biodiversitetskriserne. 

1. Folkeskolens formålsparagraf og friskoleloven skal omskrives, så grøn bæredygtighed bliver et bærende element. 

Grøn bæredygtighed bruger vi som fællesbetegnelse for den viden og de handlinger, vi skal anvende i kampen mod de økologiske kriser. I folkeskolelovens §1 står der, at folkeskolen skal bidrage til elevernes “forståelse for menneskets samspil med naturen”, hvilket på ingen måde er fyldestgørende for den dannelse, eleverne har brug for i klimakrisen. 
Grundskolen skal som et af sine højeste mål have, at fremtidens medborgere - vores elever - modtager undervisning, der vil sikre, at deres generationer vil handle og leve i overensstemmelse med de planetære grænser med empati for naturen og ikke mindst viljen til at gøre op med status quo for at få os på rette klimakurs igen. 


2. Grøn bæredygtighed skal skrives ind i folkeskolens fælles mål som et tværgående tema i alle fag.

Ligesom at al politik er klimapolitik, bør alle fag også være klimafag. Dette gælder ikke udelukkende de naturvidenskabelige og samfundsfaglige fag, som bidrager til en teknisk og politisk forståelse af kriserne, men også de humanistiske fag, som skal lære eleverne om kildekritik og videreformidling. 


3. Grøn bæredygtighed skal skrives ind i kompetencemålene for fagene på læreruddannelsen, ligesom læreruddannelsen skal tilbyde et fag om grøn omstilling.

Revideringen af grundskolen starter naturligvis på læreruddannelsen. Nye lærere skal klædes på til arbejdet på en grundskole, der uddanner eleverne til fremtiden. 


4. Alle lærerteams i grundskolerne skal gennemføre opkvalificeringsforløb, så de kan varetage undervisning i grøn bæredygtighed. 

Lærerne skal modtage hjælp, støtte og ikke mindst anerkendelse i denne ændring af grundskolen. Til forskel for tidligere ændringer, hvor lærere ikke er blevet inddraget nok i processen, skal denne revidering ske med fokus på autonomitet og kreativitet fra landets lærere. 


5. Der skal udarbejdes en samlet grøn undervisningsportal for og om undervisning i grøn bæredygtighed.

Samarbejde er et grundelement for den grønne omstilling af grundskolen. Derfor skal lærere, pædagoger og andre undervisere kunne finde hjælp online til undervisning med og om grøn bæredygtighed. 


6. Alle kommuner skal have mindst én skolehave og som minimum have igangsat byggeriet af grønne klasselokaler, som alle kommunens skoler kan benytte. 

Grundskolernes fysiske rum skal støtte revideringen af institutionen. Skolehaver fremmer elevernes indlevelse, forståelse for og relation til naturen, som også vil være essentiel i uddannelsen af medborgere i klima- og biodiversitetskrisen. Grønne klasselokaler skal være fysiske rum, hvor naturen fungerer som meddidaktikere i undervisningen med og om grøn bæredygtighed. Med disse seks punkter kræver vi i TeachersForFuture, at den nuværende regering med Pernille Rosenkrantz-Theil (S) som børne- og undervisningsminister igangsætter den grønne omstilling af grundskolen, fordi dette vil være en betydelig faktor for, hvordan fremtidens medborgere - nutidens elever - vil begå sig i en verden, der er i økologisk kollaps. 


Hvis du sidder som lærer, lærerstuderende eller på anden vis ligesindet og vil være med til at deltage i arbejdet for en #GrønGrundskole, er du mere end velkommen til at blive en del af TeachersForFuture ved enten at kontakte os på Facebook eller skrive til os på teachersforfuturedk@gmail.com


Indholdet i blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning. Skribenten har ansvar for at fakta-tjekke.