Appel til den nuværende regering

Også bragt ved blokaden af Folketingets indgang der kan ses her.

Kære Mette Frederiksen. 


Vi husker dine ord i valgkampen, da du rettede blikket mod os. Husker du dem selv? Husker du os?

Vi taler nu direkte til dig og din regering. Vi håber, at du vil læse med. Vi håber, at alle socialdemokratiske ministre vil lytte med. For det, der kommer nu, er henvendt til jer alle sammen.

I 2019 troede vi på jer. Det kollektive suk af lettelse, da I besluttede at lave en klimalov, var så stort, at I næsten med sikkerhed må have hørt det inde bag murene på Christiansborg.

Sidenhen er vores skuldre blevet tungere igen, for det var én god nyhed, og den kom alene. Og mens vi stadig læser IPCCs rapporter med større og større uro, er de papirer, vi efterhånden frygter mest, jeres klimaaftaler. Hvorfor? Fordi de er ikke er værdige aftaler. Det er de ikke af den simple grund, at de ikke lever op til jeres egen klimalov. De lever ikke op til vores reduktionsmål, de lever ikke op til Parisaftalen, og de lever ikke op til det faktum, at en altomfavnende klimakrise tårner sig op over os. 

Lige nu forhandles de sidste aftaler på plads, og når de lander, vil I have været alle sektorer igennem. Og vi er ikke engang tæt på mål. Aftale på aftale har bekræftet os I, at vi havde sat vores forventninger til jeres regeringsperiode for højt. 

Vi kræver simpelthen, at I giver os et nyt løfte. Et løfte om at genåbne og genforhandle samtlige af de aftaler, I har lavet siden klimaloven i 2019. For aftalerne er mangelfulde og utilstrækkelige i deres nuværende form, og de beror på utopier om teknologiske fixes, der selv i bedst tænkelige scenarie ikke kommer i nærheden af at løfte opgaven i den grønne omstilling. 

Vi har brug for teknologisk udvikling. Men det er fuldstændig vanvittigt at satse hele butikken på, at teknologien redder os, når vi har kendte løsninger, der virker her og nu, og som både er økonomisk og socialt bæredygtige. 

Overføres regeringens strategi til den nuværende pandemi er misforholdet endnu tydeligere. Selvom vaccinerne på sigt kan have enorm betydning, ignorerer vi jo ikke, at afstand, afspritning og mundbind er dét, der betyder mest, indtil vi rent faktisk er blevet vaccinerede. I klimahåndteringen findes lige nu ingen forsigtighedsprincipper - og slet ingen plan B. 

Forskerne er enige. De kendte virkemidler kan ikke længere ignoreres. I kan ikke længere undlade at vedtage en ensartet CO2-afgift og sikre et økonomiske system afkoblet fra klimaskadende aktiviteter. Kun sådan kan vi fremtidssikre det danske samfund og værne om liv, arbejde og velfærd. 

Vi når ikke dertil med de nuværende planer. Ikke engang det nye 2025-mål sætter os på en lineær reduktion til 2030. Hvis man sammenligner de vedtagne aftaler med Danmarks målsætninger, er de utilstrækkelige i så massiv en grad, at I selv må kunne se det.

Mette Frederiksen, Folketinget lukker den 26. maj, og tiden er ved at løbe fra os. Vi har stået på gaden allerede inden du blev valgt. Vi har været i aviserne, vi har holdt møder med politikere over hele det politiske spektrum. Alligevel står vi nu med endnu et tabt år.

Hvad mere skal der til? Hvad vil du have, vi skal gøre? Lov os, at regeringen vil genforhandle klimaaftalerne. Lov os, at regeringen vil indgå nye aftaler, som lever op til klimaloven og Parisaftalen. 

Først dér vil vi igen tro på, at du tager vores fremtid alvorligt.

Hilsen Den Grønne Studenterbevægelse

Appel til regeringens støttepartier

Kære Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Vi husker alle, da aftalen om klimaloven landede i december 2019. Mindet står klart i hukommelsen, da det for en kort stund gav os en grund til at håbe. Vi så frem til nogle handlekraftige år med markante CO2-reduktioner og banebrydende politiske skridt for at omstille vores samfund. Vi havde forhåbninger om en ambitiøs grøn omstilling.

I løbet af det sidste folketingsår er de optimistiske følelser blevet erstattet af frygt, afmagt, skuffelse og svigt. Den unge generation troede, at I var grønne partier, og at I havde vores ryg. Med valget i 2019 gav vi jer et historisk grønt mandat, men hvad har I brugt det til? Hvad har I lagt mandater til? Aftaler, der lader den grønne omstilling være op til urealistiske teknologiske fixes. Aftaler, der udskød CO2-afgifter. Aftaler, der gav mere privatbilisme. Aftaler, der glemte, at der er en tale om vores tids voldsomste udfordring, som kræver konkrete planer, finansiering og politisk mod.

I er gået med til for mange dårlige aftaler. I lovede os handlekraft og reel omstilling under klimavalget. Efter valget har I kritiseret regeringens linje, men alligevel stillet jer bag den ene uambitiøse aftale efter den anden, tilladt deres utilstrækkelige klimapolitik og glemt de flotte ambitioner i forståelsespapiret.

Vi har sat vores lid til jer. Vi har stemt på jer i troen om, at I ville føre jeres grønne politik ud i livet. Men vi er begyndt at miste tilliden til, at I kan forvalte vores krav om en sikker fremtid. I er regeringens parlamentariske grundlag. I skal ikke stille sig tilfreds med dårlige aftaler, I bliver nødt til at kræve større og mere grundlæggende tiltag for at tackle denne krise. I har muligheden for at sætte retningen for Danmarks klimapolitik, og I har i høj grad også ansvaret for den.  

Fælles pres virker. I må være lige så bevidste som os om, hvor forfærdelige og utilgivelige konsekvenserne bliver, hvis man ikke meget snart begynder at tage klimakrisen seriøst. På trods af corona-nedlukning på over ét år, må I ikke glemme de hundrede-tusindvis af mennesker, der var begyndt at gå på gaden lang tid inden nedlukningen og vil fortsætte langt tid efter det for den. Vi bliver kun flere. Og vi kræver, at I laver nogle altafgørende forandringer, nu hvor I har mulighed for det. Nu hvor I er helt tæt på magtens centrum, og har indflydelse på strukturerne i vores samfund. 

Alle folketingsårets klimaaftaler skal derfor genforhandles - hurtigst muligt. Det skal I kræve for at sikre, at klimaaftalerne viser vejen til, hvordan 70%-målet nås i 2030. At vi overholder drivhusgasbudgettet for 1,5 graders-målet. At vi sætter realistiske forventninger til nye teknologier. At vi bruger de kendte virkemidler til at imødegå klimaforandringer. At vi kommer i gang nu. I gang med for alvor at sikre en retfærdig og ansvarlig grøn omstilling.

Så kære støttepartier: I stedet for at gå på kompromis med det grønne mandat, vi har givet jer, så kræv alle folketingsårets klimaaftaler genforhandlet.

Hilsen Den Grønne Studenterbevægelse

Appel til regeringens opposition


Kære Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti


Som endnu et folketingsår går på held, står vi tilbage med endnu et tabt år. Et år hvor dansk klimapolitik er fuldstændig kørt af sporet. Vi mangler jer i kampen for at ændre dét.

I beviste med Klimaloven, at I kunne samles bag en målsætning, der forpligter Danmark til at tage ansvar for klimakrisen. 70% i 2030.

Klimaet forholder sig ikke til partiskel, kender ikke forskel på rød og blå blok. Og det gør den nødvendige klimalovgivning heller ikke. Vi kender virkemidlerne for en både økonomisk og socialt retfærdig grøn omstilling. Hvorfor udebliver de fra dansk klimapolitik? 

Kære opposition, det her er en direkte appel til jer. 

Efter Klimalovens vedtagelse har dansk klimapolitik langsomt taget skridt efter skridt i den forkerte retning. Og I, regeringen og resten af Folketingets partier lever ikke op til jeres egen lovtekst. 

Det faktum har regeringen valgt at ignorere. Det bør I ikke. 

Befolkningen, særligt vores generation, har brug for, at I træder i karakter på klimafronten. 

Det er jer, der skal have de alternative planer, strategier og idéer, der skaber troværdigt alternativ til en regering, der slumrer bag rattet. Danmarks klimapolitik skal på ret køl igen, så vi igen med værdighed kan sige, at vi ligger på frontlinjerne af den grønne omstilling. 

Verdens forskere fortæller os enstemmigt, at vi i årtier har bevæget os på en farlig sti. 

Fortsætter vi ufortrødent, vil konsekvenserne blive enorme for alle dele af vores samfund. 

Hvis intet sker, er selv de mest optimistiske fremtidsscenarier ubærlige. Folk kan blive nødt til at gå fra hus og hjem, miste deres arbejde og se et samfund i kollaps. Vi vil om blot få år have langt mindre kontrol over vores fremtid, og vinduet for handling lukker hurtigere end hvad man er vant til i politik. 

Der er brug for højrefløjen i dansk klimapolitik. Borgerne skal vide, at I har visioner og planer, der tager de afgørende skridt for en grøn omstilling. Der skal ske ændringer i vores samfund, og arbejdet skal gøres nu. Skal Danmark vise vejen, er ambitioner på højrefløjen uundværlige. I kan ikke tillade, at tingene forløber som nu - I skal i offensiven. I skal vise, at I er en opposition, der magter denne opgave og kan presse regeringen til at handle på klimakrisen. Der er brug for flere konkrete planer, og at I med kendte virkemidler sikrer reduktioner allerede i dag. 

Vi ærer vores samfundskontrakt med jer. Nu skal I følge trop. Alle klimaaftaler i det forgangne folketingsår bør genforhandles, så de bibringer tilstrækkelig klimapolitik og lever op til Parisaftalen. I skal sætte jer ved forhandlingsbordene og tage de altafgørende beslutninger i dag, så I kan se den næste generation i øjnene i morgen. 

Som folkevalgte parlamentarikere beder vi jer om at tage ansvar. At tage jeres rolle i den grønne omstilling på jer. Selvom I ikke sidder på nøglerne til ministerkontorerne ser ungdommen stadig til jer. Vi beder jer om udspil til konkret og effektiv klimapolitik. Vi beder jer om at sætte rammerne for en sikker fremtid. 

Hilsen Den Grønne Studenterbevægelse

Indholdet i blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning. Skribenten har ansvar for at fakta-tjekke.